Welkom in mijn wereld van specifieke, uitzonderlijke, ondefinieerbare Digitale KUNST!

 

Burnie1100 - Burnie Elfhonderd staat voor Bernadette (Burnie) Houtvast, de namen waaronder ik mijn kunst op social media deel. Als kunstenares ben ik al tijden actief op verschillende gebieden, maar heb de afgelopen jaren mijn draai gevonden in de Digitale Kunst.

Ooit ben ik begonnen met tekenen in het tekenprogramma van een tekstverwerker. Ik gebruikte de wiskundige vormen en de vrije vorm. Met de wiskundige vormen maakte ik vooral composities, met de vrije vormen gezichten uit een lijn. Door alles te bewerken, te combineren, een kleur te geven, ontstond er kunst.

Door foto-, teken- en glitchapps te downloaden en te parkeren, had ik opeens een behoorlijke voorraad gereedschap om mijn Digitale Kunst uit te breiden. De tijd was rijp. Alles wat ik eerder gemaakt had, ben ik gaan bewerken in deze apps. Een nieuwe verslavende werkwijze was geboren. Ik ontdekte oneindige mogelijkheden. Er ontstonden nieuwe werken. Het gebruik van verschillende open source software was hierbij een leuke en mooie aanvulling.

Facebook was het medium waarop ik mijn kunst als eerste ben gaan delen. De likes, feedback en adviezen deden mij  groeien en maakten het professioneler. Dus ben ik een bedrijf gestart, heb ik deze website gemaakt en ben ik gaan verkopen.
Ik hoop op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de promotie van Digitale Kunst. Ik denk dat deze nog steeds te veel onderbelicht is. Ze verdient in alle vormen een prominente plaats in de “Contemporary Art”.

De wiskundige vormen en de vrije vorm ben ik trouw gebleven. Ze zijn nog steeds mijn uitgangspunt. Het “geheim” zit hem in het combineren van alle tools die ik tot mijn beschikking heb. Mijn doel hierbij is een dusdanige sfeer te creëren dat de toeschouwer er op verschillende manieren naar kan kijken, vaak vergezeld van een titel. Ik haal mijn inspiratie uit mijn verbeelding; het zijn allemaal abstracte imaginaire werken die spontaan ontstaan tijdens het proces. Ik noem ze Abstract Suggestief Illusionistisch  en heb ze onderverdeeld in verschillende categorieën. Ze kunnen zowel digitaal als in afgewerkte vorm worden besteld in een hoge kwaliteit. Ze hebben copyright en mogen alleen met toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Heeft u interesse  en/of wilt u reageren, dan kan dat via het contactformulier.

In mijn werk als gezinshuisouder stuit ik op aangrijpende situaties bij opgroeiende kinderen. De opbrengst van verkochte werken wordt daarom aan deze doelgroep gedoneerd.

Veel plezier met het bekijken van mijn Kunst! 

Hartelijke groet,

Burnie

 


Welcome to my specific, exceptional, indefinable world of Digital ART!

 

Burnie1100 - Burnie Eleven hundred are pseudonyms for Bernadette (Burnie) Houtvast, the names under which I share my art on social media. As an artist I have been active in various fields for a long time, but I have found my way in Digital Art for the past years.

Someday…… I started to use a drawingprogram from a word processor. I taked the mathematical forms and the free form. With the mathematical forms I mainly made compositions, with the free forms I drawed faces with one line. By editing everything, combining it, giving it a color, art was born.

When the apps were emerging for smartphones and tablets, many were offered for free. By downloading and parking photo, drawing and glitch apps, I suddenly had a decent inventory of tools to expand my Digital Art. The time has come. Everything that I had previously made, I started editing in these apps. A new addictive technique was born. I learned quickly and discovered the infinite possibilities of what was offered. New works were created. The use of various open source software was a nice addition.

Facebook was the first medium in which I posted. The likes, feedback and comments I got here have allowed me to grow, both professionally as with the art itself. Because of this I have started my own company, I launched my own website and I started to sell. I hope that this will all contribute to the promotion of digital art in general. It is an art form which I think is underrated and deserves a prominent place in Contemporary Art.

I have remained faithful to the mathematical forms and the free form and they are still my starting point. The "secret" is to combining all the tools that I have at my disposal. The aim is to create such an sphere that the viewer can take different ways, often accompanied by a title. I get my inspiration from my imagination; they are all abstract imaginary works that arise spontaneously during the process. I call them Abstract Suggestive Illusionistic and have subdivided them into different categories. They can be ordered both digitally and in finished form in a high quality. They are copyrighted and may only be used for commercial purposes with permission. If you are interested and/or would like to respond, you can do so via the contact form.

In my work as 24/7 youthworker, I encounter poignant situations in growing children. The proceeds from the sold works are donated to this target group.

Enjoy browsing through my art! 

Warm regards,

Burnie