Welkom in mijn wereld van specifieke, uitzonderlijke, ondefinieerbare Digitale KUNST!

 

Burnie1100 - Burnie Elfhonderd staat voor Bernadette (Burnie) Houtvast, de namen waaronder ik mijn kunst op Facebook deel. Als kunstenares ben ik al tijden actief op verschillende gebieden, maar heb de afgelopen jaren mijn draai gevonden in de Digitale Kunst.

Ooit ben ik begonnen met tekenen in het tekenprogramma van een tekstverwerker. Ik gebruikte de wiskundige vormen en de vrije vorm. Met de wiskundige vormen maakte ik vooral composities, met de vrije vormen gezichten uit een lijn. Door alles te bewerken, te combineren, een kleur te geven, ontstond er kunst.

Door foto-, teken- en glitchapps te downloaden en te parkeren, had ik opeens een behoorlijke voorraad gereedschap om mijn Digitale Kunst uit te breiden. De tijd was rijp. Alles wat ik eerder gemaakt had, ben ik gaan bewerken in deze apps. Een nieuwe verslavende werkwijze was geboren. Ik ontdekte oneindige mogelijkheden. Er ontstonden nieuwe werken. Het gebruik van verschillende open source software was hierbij een leuke en mooie aanvulling.

De wiskundige vormen en de vrije vorm ben ik trouw gebleven. Ze zijn nog steeds mijn uitgangspunt. Het “geheim” zit hem in het combineren van alle tools die ik tot mijn beschikking heb. Mijn doel hierbij is een dusdanige sfeer te creëren dat de toeschouwer er op verschillende manieren naar kan kijken, vaak vergezeld van een titel. Ik haal mijn inspiratie uit mijn verbeelding; het zijn allemaal abstracte imaginaire werken die spontaan ontstaan tijdens het proces. Ik noem ze Abstract Suggestief en heb ze onderverdeeld in steden, gebouwen, landschappen, wereldbollen, constructies, mens- en dierfiguren en sculpturen. Daarnaast vind ik het leuk om van verschillende werken een collage en/of compositie samen te stellen.

Facebook is het medium waarop ik mijn kunst deel. De likes, feedback en adviezen doen mij nog steeds groeien en maken het professioneler. Dus ben ik een bedrijfje gestart, heb ik deze website gemaakt en wil ik gaan verkopen. Ik hoop hiermee ook een bijdrage te kunnen leveren aan de promotie van Digitale Kunst. Ik denk dat deze nog te veel onderbelicht is. Ze verdient in alle vormen een prominente plaats in de “Contemporary Art”.

In mijn werk als gezinshuisouder stuit ik op aangrijpende situaties bij opgroeiende kinderen. De opbrengst van verkochte werken wordt daarom aan deze doelgroep gedoneerd.

De werken worden gedrukt op aluminium in hoogwaardig HDFINISH mat. Het zijn limited editions met een prijs vanaf €150,00. Mocht u interesse hebben, dan nodig ik u uit om contact met me op te nemen.

Veel plezier met het bekijken van mijn Kunst!

Hartelijke groet,

Burnie


Welcome to my specific, exceptional, indefinable world of Digital ART!

 

Burnie1100 - Burnie Eleven hundred are pseudonyms for Bernadette (Burnie) Houtvast, the names under which I share my art on Facebook, respectively on page and timeline. As an artist I have been active in various fields for a long time, but I have found my way in Digital Art for the past years.

Someday…… I started to use a drawingprogram from a word processor. I taked the mathematical forms and the free form. With the mathematical forms I mainly made compositions, with the free forms I drawed faces with one line. By editing everything, combining it, giving it a color, art was born.

When the apps were emerging for smartphones and tablets, many were offered for free. By downloading and parking photo, drawing and glitch apps, I suddenly had a decent inventory of tools to expand my Digital Art. The time has come. Everything that I had previously made, I started editing in these apps. A new addictive technique was born. I learned quickly and discovered the infinite possibilities of what was offered. New works were created. The use of various open source software was a nice addition.

I have remained faithful to the mathematical forms and the free form and they are still my starting point. The "secret" is to combining all the tools that I have at my disposal. The aim is to create such an sphere that the viewer can take different ways, often accompanied by a title. I get my inspiration from my imagination; they are all abstract imaginary works that arise spontaneously during the process. I call them Abstract Suggestive and have subdivided them into cities, buildings, landscapes, world globes, constructions, human and animal figures and sculptures. I also like to compose a collage and/or composition from different works.

Like I mentioned before, Facebook is the medium in which I post. The likes, feedback and comments I get here have allowed me to grow, both professionally as with the art itself. Because of this I have started my own company, I launched my own website and I am now ready to sell. I hope that this will all contribute to the promotion of digital art in general. It is an art form which I think is underrated and deserves a prominent place in Contemporary Art.

In my work as 24/7 youthworker, I encounter poignant situations in growing children. The proceeds from the sold works are donated to this target group.

My art is printed on aluminium high-quality HDFINISH - matte and they are all limited editions, with a starting price of €150,00. Please contact me if you are interested.

Enjoy browsing through my art!

Warm regards,

Burnie